4-pólový

4-pólový 

Distribútor Schneider Electric, SEZ - Krompachy, General Electric, Schrack pre Slovensko www.friebert.sk