Výška 60mm

Výška 60mm 

Distribútor KOPOS pre Slovensko www.friebert.sk