iPF K20 typ T2

iPF K20 typ T2 

iPF K20 sa používa pre oblasti so stredným rizikom