Phaseo ABL7, ABL8

Phaseo ABL7, ABL8 

1-fázové napájacie zdroje 100 V až 240 V - 7 W až 145 W. Regulované spínané napájacie zdroje Phaseo pre priemyselné aplikácie 0,3 až 5 A