Phaseo ABL8

Phaseo ABL8 

1-fázové a 3-fázové napájacie zdroje 230 V až 400 V - 12 W až 1440 W. Neregulované filtrované usmernené napájacie zdroje od 0,5 do 60 A