Phaseo ABL1

Phaseo ABL1 

1-fázové napájacie zdroje 100 V až 240 V - 60 W až 240 W. Regulovaný spínaný zdroj dodávajúci napájanie od 2,5 do 10 A pre opakovacie stroje