Flexibilné káble

Flexibilné káble 

Distribútor nkt cables s.r.o. pre Slovensko www.friebert.sk
 • CYSY - H05VV-F
  Distribútor nkt cables s.r.o. pre Slovensko www.friebert.sk
 • CGSG - H05RR-F
  Distribútor nkt cables s.r.o. pre Slovensko www.friebert.sk
 • CYLY - H03VV-F
  Distribútor nkt cables s.r.o. pre Slovensko www.friebert.sk
 • CYA - H07V-K
  Kábel určený pre pevné uloženie v suchých a vlhkých miestnostiach. Inštalácia do priestorov ktoré sú vystavené vibráciám a kde sa vyžaduje časté ohýbanie v malých polomeroch, interné mobilné elektrické prístroje a stroje.
 • CYA - H05V-K
  Kábel určený pre pevné uloženie v suchých a vlhkých miestnostiach. Inštalácia do priestorov ktoré sú vystavené vibráciám a kde sa vyžaduje časté ohýbanie v malých polomeroch, interné mobilné elektrické prístroje a stroje.
 • YSLCY
  www.friebert.sk
 • CMSM
  Káble sú určené pre prívody k strojom a zariadeniam, pre prepojenie v strojoch a zariadeniach alebo medzi nimi a pre prepojenie v prostredí s možnosťou postriekania olejom alebo benzínom. Výrobok je odolný proti šíreniu plameňa podľa požiadavky požiarno technických charakteristík živočíšnych. Inštalácia tohto výrobku smie vykonávať iba osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou. Výrobok je vyvinutý podľa platných noriem. Inštalácia musí byť vykonaná v súlade s práve platnými predpismi.