Kategórie

Výrobcovia

Kontakt

Obchodný názov spoločnosti:ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
Adresa spoločnosti:Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica
IČO:52529886
DIČ:2121054419
IČ DPH:SK2121054419
Bankové spojenie:Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:

4146147054/0200

IBAN:SK56 0200 0000 0041 4614 7054
SWIFT:SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: č.: 37001/S.

Adresa veľkoskladu:

Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica ( MAPA )

Mobil: 0917 368 497
Daniel Friebertdaniel@friebert.sk
Eva Wollnerová
Mobil: 0901 722 922
wollnerova@friebert.sk
Zita Friebertováobjednavky@friebert.sk
Daniela Friebertováobjednavky@friebert.sk
Matej Friebert - elektrotechnik,montážemontaze@friebert.sk
Jozef Wollner - záhradná technika
Mobil: 0910 111 006
wollner@friebert.sk              
Prevádzková doba:Pondelok      08:00 - 16:00
 Utorok         08:00 - 16:00
 Streda         08:00 - 16:00
 Štvrtok        08:00 - 16:00
 Piatok          08:00 - 16:00
 Sobota         08:00 - 12:00
  
 Zodpovedný vedúci: Daniel Friebert
  
Adresa predajne:SNP 38, 967 01 Kremnica
František Friebert   Mobil: 0910 111 005
Prevádzková doba: Pondelok - Piatok: 08:00 - 11:30   12:30 - 16:00
 Sobota: 08:00 - 11:00 
 
  Zodpovedný vedúci: Daniel Friebert
Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.: 048/412 49 69, 048/415 18 71 
fax: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk