Kategórie

Výrobcovia

Kontakt

Obchodný názov spoločnosti:Daniel Friebert
Adresa spoločnosti:Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica
IČO:34610863
DIČ:1026611300
IČ DPH:SK1026611300
Bankové spojenie:Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:1175791857/0200
  

Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Žiari nad Hronom pod číslom živnostenského registra 613-6317.

  
Adresa prevádzky veľkoskladu:Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica ( MAPA )
Mobil: 0917 368 497
Daniel Friebertdaniel@friebert.sk
Eva Wollnerová      Mobil: 0901 722 922wollnerova@friebert.sk
Zita Friebertováobjednavky@friebert.sk
Daniela Friebertováobjednavky@friebert.sk
  
Prevádzková doba:Pondelok      08:00 - 16:00
 Utorok         08:00 - 16:00
 Streda         08:00 - 16:00
 Štvrtok        08:00 - 16:00
 Piatok          08:00 - 16:00
 Sobota         08:00 - 12:00
  
 Zodpovedný vedúci: Daniel Friebert
  
Adresa prevádzky maloobchodu:Námestie SNP 38, 967 01 Kremnica ( MAPA )
František Friebert
  
Prevádzková doba:

Pondelok     07:30 - 11:45    12:30 - 17:00

 

Utorok        07:30 - 11:45     12:30 - 17:00

 

Streda         07:30 - 11:45     12:30 - 17:00

 

Štvrtok        07:30 - 11:45     12:30 - 17:00

 

Piatok         07:30 - 11:45     12:30 - 17:00

 

Sobota        07:30 - 11:30

 

 

 

 Zodpovedný vedúci: Daniel Friebert

  
Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel hodiny: 048/412 49 69, 048/415 18 71 
fax: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk