Kategórie

Výrobcovia

Kontakt

Obchodný názov spoločnosti: ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
Adresa spoločnosti:                Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica
IČO:                       52529886               
DIČ:                       2121054419             
IČ DPH:                 SK2121054419            
Bankové spojenie:                  Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:           

4146147054/0200            

IBAN:                    SK56 0200 0000 0041 4614 7054
SWIFT:                  SUBASKBX       

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: č.: 37001/S.

Adresa veľkoskladu:

Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica ( MAPA )              

Daniel Friebert
E-mail: daniel@friebert.sk
Eva Wollnerová
Mobil: 0901 722 922
E-mail: 
wollnerova@friebert.sk
Zita Friebertová
E-mail: objednavky@friebert.sk
Daniela Friebertová
E-mail: objednavky@friebert.sk
Matej Friebert - elektrotechnik,montáže
E-mail: montaze@friebert.sk
Jozef Wollner - záhradná technika
Mobil: 0910 111 006
E-mail: 
wollner@friebert.sk 

Kontakt na veľkosklad: 
0917 368 497
         
Prevádzková doba:
Pondelok:     07:00 - 16:00
Utorok:         07:00 - 16:00
Streda:         07:00 - 16:00
Štvrtok:        07:00 - 16:00
Piatok:          07:00 - 16:00
Sobota:         08:00 - 12:00 

Zodpovedný vedúci: Daniel Friebert

 
Adresa predajne:

SNP 38, 967 01 Kremnica

František Friebert

Telefónny kontakt: 0910 111 005   

Prevádzková doba: 
Pondelok - Piatok: 08:00 - 11:30   12:30 - 16:00 
Sobota: 08:00 - 11:00 

Zodpovedný vedúci: Daniel Friebert

 
Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.: 048/412 49 69, 048/415 18 71 
fax: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk