Schneider Electric

Schneider Electric 

  • Acti 9
  • Phaseo ABL7, ABL8
    1-fázové napájacie zdroje 100 V až 240 V - 7 W až 145 W. Regulované spínané napájacie zdroje Phaseo pre priemyselné aplikácie 0,3 až 5 A
  • Phaseo ABL8
    1-fázové a 3-fázové napájacie zdroje 230 V až 400 V - 12 W až 1440 W. Neregulované filtrované usmernené napájacie zdroje od 0,5 do 60 A
  • Phaseo ABL1
    1-fázové napájacie zdroje 100 V až 240 V - 60 W až 240 W. Regulovaný spínaný zdroj dodávajúci napájanie od 2,5 do 10 A pre opakovacie stroje