Chemické výrobky

Výrobcovia

Zobrazené produkty

Sprej WD-40, specialist rýchloschnúci čistič kontaktov, 250 ml Zobraziť väčšie

Sprej WD-40, specialist rýchloschnúci čistič kontaktov, 250 ml

319035

Skladom: 0 ks ks

Na objednávku

9,84 €

9,84 € za ks

ks

Detaily

Rýchloschnúci čistič kontaktov v spreji WD-40 je nevodivý sprej, ktorý je vhodný na použitie na všetky citlivé elektrické komponenty. Poskytuje vynikajúce čistenie s minimálnym úsilím a ľahko odstraňuje nečistoty, prach, kondenzát a zvyšky tavidla. Čistí elektrické komponenty od oleja, nečistôt, prachu, zvyškov tavidiel a kondenzátu.

- rýchlo schne a nezanecháva zvyšky
- bezpečný na použitie na citlivých elektrických zariadeniach
- preniká do ťažko prístupných miest na doskách plošných spojov a kontaktných miestach
- inteligentná slamka a 360° ventil umožňujú presné použitie v stiesnených priestoroch
- čistenie dosiek s plošnými spojmi
- odstránenie prachu z elektrických komponentov
- čistenie tlačiarní a kopírok
- čistenie spínačov a ovládacích prvkov
- odstráňte kondenzát zo zapaľovacích sviečok a elektrických zostáv.

Používajte výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informáciu o výrobku.

Druhy nebezpečnosti:
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

ďalšie produkty